İNSAN KAYNAKLARI

İK POLİTİKASI

Öğrenmeyi bir süreç olarak kabul eden E.Özgörkey Grubu'nda en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve mesleki becerilerini geliştirmek, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak temel insan kaynakları prensipimizdir.

Personel Seçimi :

Seçme & yerleştirme sürecinde ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın, "işe teknik uygunluk, sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, kendi ve çevresiyle barışık olma" gibi temel ölçütler dikkate alınır.

Ücret Sistemi :

Yılda 12 maaş verilir. Ücret artışı piyasa koşulları araştırılarak yapılır. Belli kademelere araç (benzin dahil), cep telefonu verilmektedir.

Kariyer Planlama & Eğitim :

Şirketlerimizin faaliyet alanlarına göre işe başlayan tüm personele oryantasyon eğitimi, üretim alanında görev alan tüm personele genel hijyen ve işbaşı eğitimleri sağlanmakta ve bu eğitimler haftalık olarak tekrarlanmaktadır. Bunların dışında, çalışanların kişisel gelişim, teknik beceri ve organizasyonel gelişimlerini sağlayacak bir eğitim planı yıllık olarak hazırlanarak uygulanmaktadır. Eğitim programları, kişilerin kariyer haritalarına bağlı olarak düzenlenmektedir.

2003 yılı içerisinde "Performans Değerlendirme" sistemine aşamalı olarak geçiş yapılmıştır ve 2006 yılında mavi ve beyaz yaka personel için "Performans Değerlendirme" uygulamaları başlatılmıştır.

Açılan pozisyonlarda öncelik çalışan personele tanınmaktadır. Bir üst pozisyona geçecek personelde ilgili pozisyonların yetkinliklerini karşılıyor olması ve kariyer beklentilerinin ilgili pozisyon ile örtüşüyor olması dikkate alınmaktadır.

Staj olanakları :

E.Özgörkey Grubu Ticaret ve Endüstri Meslek Liseleri ve üniversite öğrencilerine staj imkanı tanımaktadır. Staj için başvurular şubat ve mart aylarında yapılmaktadır.

Ücret dışı olanaklar :

Tüm güzergahlara ve tüm vardiyalara servis sağlanır. Tüm vardiyalara yemek verilir. Şirket dışında görev yapan personele yemek çeki dağıtılır.

Faaliyet alanına göre bazı tesislerimizde 24 saat sağlık hizmeti sağlanmaktadır.

E. Özgörkey Grubu'nda istihdam eden kişilerin birinci derece yakınlarına belirli kriterler dahilinde eğitim desteği sağlanmaktadır.

Üç ayda bir yayınlanan kurum içi dergi, personel ile yönetim arasında sürekli iletişim sağlanmasını destekler. Dilek ve öneri kutularıyla personelin verimlilik ve iş geliştirmeye yönelik öneriler yapması teşvik edilir ve başarılı öneriler ödüllendirilir.

Gıda tesisi dahilinde çim futbol sahası yıl boyunca tüm personel tarafından ücretsiz kullanılır.

 

© E.Özgörkey Grup - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanılmaz.